Girls’ Basketball Team Improves to 3-1

Canyonville Christian Academy’s girl Pilots basketball team got their third win of the young season Dec. 9 by a 33-21 margin over the Days Creek Wolves.  The Pilot boys (2-2) ran up against a strong press and fell to Days Creek 26-37.private school has winning team, canyonville, oregon
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *