โครงการ ESL

อ่านเรื่องราวของเขา

ริชาร์ด หวาง นั้นมาจากเมืองต้าเหลียน ประเทศจีน ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษแม้แต่คำเดียว

Canyonville Academy มีโครงการเต็มรูปแบบสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่รายวิชาระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง เริ่มจากการปูพื้นฐานบทสนทนา ไวยกรณ์เบื้องต้น และทักษะการอ่านและการเขียน จากนั้นจึงไต่ระดับเป็นภาษาอังกฤษระดับวิชาการ

ภาควิชา ESL ที่ Canyonville Academy นั้นมุ่งมั่นที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการสอน การรับรองว่านักเรียนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน และโลกทัศน์คริสเตียน

หมวดวิชา ESL นั้นต่างจากวิชาทั่วไปโดยที่มีเนื้อหาเข้มข้น และมีระยะเวลาเพียงแค่เทอมเดียว นักเรียนของเราสามารถไต่ระดับตามการพัฒนาของทักษะ นักเรียนที่เริ่มต้นปีการศึกษาด้วยวิชา ESL นั้นสามาถเข้าเรียนในวิชาทั่วไปภายในปีเดียว   เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถไต่ระดับได้รวดเร็ว เนื้อหาหมวดวิชา ESL นั้นเน้นในการพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษไปจนถึงระดับที่นักเรียนสามารถเรียนวิชาทั่วไปในระดับสูงได้

พวกเรามีทางเลือกสายวิชา 2 ทาง:

สายวิชาระดับเริ่มต้น

เทอม 1 – ไวยกรณ์และการแต่งประโยค 1   การฟังและการพูด 1   ไบเบิ้ลขึ้นพื้นฐาน ดนตรี และพลศึกษา

เทอม 2 – ไวยกรณ์และการแต่งประโยค 2   การฟังและการพูด 2   ไบเบิ้ลขึ้นพื้นฐาน ดนตรี และพลศึกษา

สายวิชาระดับปานกลาง / ระดับสูง

เทอม 1 – ไวยกรณ์และการแต่งประโยค 3   การฟังและการพูด 3   คริสต์ศาสนาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์อเมริกัน คณิตศาสตร์ พลศึกษา และวิจิตรศิลป์

เทอม 2 – ไวยกรณ์และการแต่งประโยค 4   การฟังและการพูด 4   คริสต์ศาสนาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์อเมริกัน คณิตศาสตร์ พลศึกษา และวิจิตรศิลป์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการการติวเสริมเป็นพิเศษ สามารถขอการติวเพิ่มเติมจากคณะบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เพื่อการจัดเวลาติว ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม

การจัดระดับและการก้าวหน้า

เป้าหมายหลักของโครงการ ESL คือการรับรองว่านักเรียนสามารถบรรลุการเรียนในหมวดวิชาทั่วไปได้ ทั้งในระดับมัธยมและการเตรียมตัวสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย พวกเรามุ่งมั่นอย่างหนักเพื่อให้นักเรียนสามารถไปถึงเป้าหมายด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา   ทางโรงเรียนมีมาตรฐานการจัดระดับเพื่อให้นักเรียนได้ลงเรียนในวิชาที่มีระดับภาษาอังกฤษไม่ง่ายและไม่ยากเกินไป การทดสอบวัดระดับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ESL

การจดจ่อ: เป้าหมายหลักของเราคือการที่นักเรียนสามารถไต่ระดับจากหมวดวิชา ESL ไปสู่วิชาทั่วไปภายใน 1 ปี   เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย นักเรียนจะต้องจดจ่อกับการเรียนภาษาอังกฤษ เราได้มีนโยบาย “ภาษาอังกฤษเท่านั้น” จะมีการสังเกตทั้งในห้องเรียนและสถานที่สาธารณะ นักเรียนที่สามารถปฏิบัติตามนโยบายนี้ได้ มักจะไต่ระดับไปสู่หมวดวิชาขึ้นสูงได้รวดเร็ว นโยบายนี้จะมีการยกเว้นในหอพักและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากเราเห็นความสำคัญที่นักเรียนจะต้องมีเวลาพักจากการเรียน

จะมีการประเมินผลและวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่เพื่อที่จะเลือกเรียนวิชาที่เหมาะสม   ภายในปีการศึกษา นักเรียนจะมีโอกาสทำการทดสอบ TOEFL ได้หลายครั้ง ภาควิชาแนะแนวสามารถช่วยเหลือนักเรียนในการสมัครสอบตามศูนย์ทดสอบใกล้กับโรงเรียน

เพื่อความสะดวกในการวางแผน ทางเราจึงขอให้นักเรียนที่ได้ทำการทดสอบ SLEP หรือ TOEFL ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ทำการ fax หรือส่งผลการสอบมายังสำนักงานของพวกเรา

นักเรียนที่เข้าโครงการภาษาอังกฤษจากที่อื่นมาก่อน จะต้องมาพบกับ ESL Director ของเราเพื่อการเลือกเรียนวิชาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ  งาน Welcome weekend (สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม) นั้นจะมีการปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ภายในช่วงเวลานั้น นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความตัวอย่างส่ง พบปะกับ ESL Director เพื่อทำการสัมภาษณ์ และทำแบบทดสอบประเมินผล

ช่วงปิดเทอม

ทุกปี ทาง Canyonville Academy จะมีการเสนอตัวเลือก (สำหรับนักเรียน ESL และอื่น ๆ) สถานที่ในการท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม Thanksgiving break และ Spring break เนื่องจากจะมีการปิดหอพัก จุดนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากในการสัมผัสประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมและความสวยงามของเขตแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ทางเราก็มีการจัดทริปไปฝั่งตะวันออกด้วย จึงควรที่จะดำเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ

Please see our COVID FAQs for the upcoming 2020-2021 school year.