ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือทางการเงิน

พวกเรามีการมอบทุนการศึกษารายปี และต้องมีการยื่นคำขอใหม่ทุก ๆ ปี

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจในการขอทุนการศึกษา หรือการช่วยเหลือทางการเงิน พวกเราใช้แบบฟอร์มของ TADS ในการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

แบบประเมินการช่วยเหลือทางการเงินของ TADS ปี 2018-2019

4 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับเพื่อประเมินการช่วยเหลือทางการเงิน

 1. คลิกลิงค์คำขอการช่วยเหลือทางการเงิน

 2. สร้างบัญชีใหม่

 3. เลือกโรงเรียนของท่าน โดยการคลิกลูกศร drop down เพื่อเลือก state/city/school

 4. กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

 5. ส่งเอกสารไปยัง TADS

 6. ชำระค่าธรรมเนียมการประเมินผลไปยัง TADS ($34)

Click here to apply at tads.com

คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องมีเอกสารอะไรบ้างในการสมัครอย่างสมบูรณ์แบบ
ในช่วงต้นและช่วงท้ายในแบบฟอร์มออนไลน์ของ TADS จะมีการระบุรายการเอกสารที่จำเป็น และจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ท่านกรอก  โดยทั่วไปแล้ว TADS ต้องการ 1040 tax form ที่ท่านกรอกครั้งล่าสุด (หรือเอกสารที่ยืนยันสถานะ non-filing ของท่าน ซึ่งออกโดย IRS)  การแสดงงบดุลจากเอกสาร W2 ครั้งล่าสุดของท่าน และเช็คเงินค่าจ้างครั้งล่าสุดของท่าน รวมถึงเอกสารยืนยันหนีสินที่ท่านได้กรอกในแบบฟอร์ม

ฉันจะทราบได้อย่างไรหาก TADS ได้รับเอกสารการสมัครของฉันแล้ว
สำหรับการกรอกเอกสารบนกระดาษ ท่านสามารถกรอกไปรษณียบัตรสำหรับการส่งกลับได้ (อย่าลืมค่าไปรษณีย์) แล้วเราจะส่งไปษณียบัตรกลับไปยังท่านเมื่อเราได้รับเอกสารแล้ว  หากท่านกรอกเอกสารออนไลน์ TADS จะแสดงเลขอ้างอิง (reference number) บนใบปะหน้าหลังจากท่านได้เสร็จสิ้นการกรอกเอกสารการสมัคร

ฉันจะส่งเอกสารเพิ่มเติมได้อย่างไร
ท่านสามารถส่งทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรือทำการอัพโหลด เอกสารของท่านเข้าไปยังระบบของ TADS

ฉันจะรู้ได้อย่างไรหาก TADS ได้รับเอกสาร แฟกซ์ หรือไฟล์อัพโหลดของฉันแล้ว
TADS จะทำการส่ง Email กลับไปยังท่านภายใน 48 ชั่วโมงทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารของท่านผ่านไปรษณีย์ แฟกซ์ หรือการอัพโหลด  โปรดอย่าโทรตามหากท่านเพียงต้องการจะที่ยืนยัน นอกจากมีเหตุขัดข้อง

ทุนการศึกษา – ส่วนลดจากค่าเทอม

 • ทุนการศึกษา – ส่วนลดจากค่าเทอม
 • บุตรของศิษยาภิบาลที่ยังทำงานรับใช้อยู่ จะได้ส่วนลด 25%
 • บุตรของมิชชันนารีระหว่างประเทศจะได้รับส่วนลดในระดับนักเรียนที่มาเรียนช่วงกลางวัน  ส่วนลดประเภทนี้มีจำนวนจำกัดแต่สำหรับแต่ละปี และต้องมีการยื่นเอกสารและการอนุมัติ
  • ส่วนลดนั้นไม่สามารถนำมารวมกันได้

 

การช่วยเหลือทางการเงินนั้นมีสำหรับนักเรียนในประเทศเท่านั้น ผู้ปกครองที่ส่งนักเรียน 2 คน คนที่ 2 ที่เป็นนักเรียนประจำจะได้ส่วนลด 35% หากได้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับคนแรก และทั้งสองได้เข้าเรียนด้วยกัน บุตรของศิษยาภิบาลหรือมิชชันนารีที่ยังทำงานรับใช้อยู่ จะได้ส่วนลด 25% สามารถใช้ส่วนลดได้ทีละประเภทเท่านั้น  การช่วยเหลือทางการเงินนั้นมาจำนวนจำกัดให้เฉพาะนักเรียนที่มีพฤติกรรมและผลการเรียนในระดับที่ยอมรับได้  ท่านสามารถร้องขอเอกสารการช่วยเหลือทางการเงินได้  ทางคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้อนุมัติการช่วยเหลือทางการเงิน

 

การช่วยเหลือทางการเงิน

Canyonville Academy นั้นมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้แสดงให้เห็นจริงว่าต้องการการช่วยเหลือทางการเงิน

 • เปิดกว้างสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมและผลการเรียนในระดับที่ยอมรับได้
 • การช่วยเหลือทางการเงินนั้นอยู่ในหลัก $300 ถึงหลักหลายพันดอลลาร์ ตามความจำเป็นที่ได้แสดงให้เห็น
 • จะได้รับการอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการที่ดูแลด้านการช่วยเหลือทางการเงิ
 • จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียน grade 12 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ และบุตรของศิษย์เก่า

โครงการเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย

 • ต้องมีการขอสมัครและได้รับการอนุมัติ 
 • นักเรียนจะได้รับระหว่าง $500 หรือ $1,000 ขึ้นอยู่กับความต้องการ 
 • นักเรียนมีสิทธิ์เลือกที่จะทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อเดือน 
 • นักเรียนที่ทำงานในโรงเรียน 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะได้รับ $500 
 • นักเรียนที่ทำงานในโรงเรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะได้รับ $1,000

โดยรวมแล้ว จะมีการแจ้งเตือนหากมีการได้รับการศึกษาหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการช่วยเหลือทางการเงินได้

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

[recaptcha]

See our Graduation Ceremony here! Graduation Videos!