เกี่ยวกับเรา

Canyonville Academy

college preparatory, Boarding School, Girls Dorm, canyonville academy, west coast international students, college preparatory, christian academy, campus,

Canyonville Academyเป็นโรงเรียนประจำและโรงเรียนคริสเตียนที่อยู่ท่านกลางขุนเขาแห่งรัฐ Oregon  โรงเรียน Canyonville นั้นเปิดการเรียนการสอน (link) ภาคกลางวันสำหรับนักเรียนในชุมชน และมีหอพักสำหรับนักเรียนระดับชั้น grade 9-12 หลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียน (ESL) อัตราส่วนจำนวนนักเรียนต่อครูอยู่ที่ประมาณ 9:1

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1924 โดย Rev. A.M. Schaffer, Canyonville Academy เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำที่เป็นคริสเตียน ที่เก่าแก่ ที่สุดในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา คณะบุคลากรคริสเตียนของเรานั้นเน้นย้ำในเรื่องการอัชฌาสัยของนักเรียนและเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 

โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ช่วงกลางในภาคใต้ของรัฐ Oregon ใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิคและเทือกเขา Cascade

Canyonville Academy อยู่ในระยะที่สามารถขับรถได้สะดวกจากโรงละคร Ashland’s Shakespearean Theatre

และเมือง Eugene ซึ่งเป็นบ้านของทีมอเมริกันฟุตบอล University of Oregon Ducks และ Hult Center for the Performing Arts  โรงเรียนมีการจัดเตรียมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงพักผ่อนหย่อนใจหลายครั้งในแต่ละปีไปยังเมืองต่าง ๆ เช่น Los Angeles, San Francisco และ Seattle

นักเรียนที่จบจาก Canyonville Academy ส่วนหนึ่งได้ไปเรียนต่อที่ Columbia University, Oxford (UK) University, University of London-King’s College, Penn State, University of California Berkley และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งทั่วโลก  ศิษย์เก่าที่โดดเด่นได้แก่ ประธานแห่ง Toledo University ประธานแห่ง Northwest College และ Wesley (Australia) Institute ศิษย์เก่าท่านหนึ่งได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทำเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดี George H.W. Bush

christian boarding school, canyonville, oregon, private school

Please see our COVID FAQs for the upcoming 2020-2021 school year.