• Cục Tuyển sinh

  Chào mừng bạn đến cục tuyển sinh Canyonville Christian Academy! Nộp đơn tuyển sinh rất dễ dàng!

  Dưới đây bạn có thể tùy chọn hoặc tải về và in các mẫu đơn tuyển sinh bạn cần hoặc yêu cầu đơn bằng dịch vụ bưu chính. Đơn giản chỉ cần điền vào mẫu dưới đây với địa chỉ gửi thư chính xác và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đơn tuyển sinh, tài liệu và một đĩa DVD. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi cho chúng tôi: (888) 222-6379!

  We are accepting applications for the 2017-2018 school year

  Apply Now

  Tải Về Đơn Tuyển Sinh

  Cư dân không phải người Mỹ cần một thị thực F1 hoặc lớp tiếng Anh cho học sinh nước ngoài xin vui lòng tải về ứng dụng cho học sinh quốc tế này:

  Đơn quốc tế 2017-2018 school year!

  U.S. students from across America who will be boarding please download this Domestic Student application:

  Domestic Student 2017-18

  Day Student Application for local students that only attend day classes please download this Day Student application:

  Day Student Application 2017-18

  Additional Forms

  Forms – Helpful information to view and print.

  Use this Academic Calendar to plan arrival & departure dates, vacation days & semester dates.

  Lịch học 2017/2018

  Canyonville Christian Academy provides travel to and from airports. Use this fee page to help choose the right airport.

  Phí vận chuyển

  Immunization Records Form

  Hồ Sơ Tiêm Chủng

  Student Handbook

  Sổ tay học sinh
  high school student, AP courses, private school

  Đề nghị đơn bằng đường bưu chính - Request An Application By Mail

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Bạn có nhớ:

  Tải về mẫu
  Gửi đơn vào
  Đăng ký cho thị thực F1

  Tại sao CCA? - Why CCA?